APK Url or Package Name,eg:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.da3.global -- or -- com.nexon.da3.globa

Tại sao bạn nên sử dụng APK Downloader By APKDowner.com?

APKDowner.com là Trình tải xuống APK tốt nhất để giúp tải xuống APK từ Cửa hàng Play:
 • ✔️ Tệp APK gốc giống như trên Cửa hàng Play ( không có mod , không crack , không hack , không phải trả phí ứng dụng / vui lòng kiểm tra tệp băm hoặc chứng chỉ nhà phát triển).
 • ✔️ Tải xuống miễn phí APK đơn, OBB, XAPK, APK phân tách.
 • ✔️ Tải xuống nhanh hơn với Máy chủ Trực tiếp / Máy chủ CDN / Máy chủ Vùng.
 • ✔️ Sẵn sàng cho Android, Windows (PC), Linux và Mac OS, Tiện ích mở rộng của Chrome.
 • ✔️ Hỗ trợ nhiều cấu hình thiết bị Android:
  + Thiết bị: Điện thoại, Android Table, Android TV
  + Phiên bản Android: 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1, 8.0, 8.1, 9.0, 10, 11
  + Kiến trúc CPU: armeabi-v7a, arm64-v8a, x86, x86_64
  + DPI: 120dpi (ldpi), 160dpi (mdpi), 240dpi (hdpi), 320dpi (xhdpi), 480dpi (xxhdpi), 640dpi (xxxhdpi)
 • ✔️ Thay thế cho Evozi, Apkpure, ApkMirror
Câu hỏi thường gặp về trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí

1. Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí là gì?

Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí là một công cụ web của bên thứ ba để tải xuống APK và OBB từ Cửa hàng Google Play. Nó cung cấp cho bạn phương pháp nhanh nhất và đơn giản nhất để tải xuống các phiên bản mới nhất của bất kỳ ứng dụng Android miễn phí nào.

2. Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí là gì?

Ứng dụng Cửa hàng Google Play hoạt động bằng cách sử dụng giao thức được gọi là API protobuf (bộ đệm giao thức) và Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí sử dụng cùng một API. Nó tạo liên kết tải xuống trực tiếp và tải xuống tệp XAPK (Android App Bundle hoặc tệp APK & OBB) trực tiếp từ máy chủ Google mà không cần tài khoản Google.

3. Tôi có thể tải xuống Ứng dụng bị hạn chế không?

Vâng. Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí miễn phí theo khu vực và cho phép bạn tải xuống các ứng dụng giới hạn khu vực ở bất kỳ quốc gia nào.

4. Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí có an toàn không?

Có nó là 100% an toàn. Trình tải xuống APK trực tuyến miễn phí tải xuống APK gốc / thuần túy trực tiếp từ máy chủ của Google mà không có bất kỳ thay đổi nào.