KutsalKitap.org

KutsalKitap.org

Installs 20K+

Category Books & Reference
Update Date 2023-03-16
Version v3.2.0
Available on Google Play
Requirements Android 5.0+

About KutsalKitap.org

🤞KutsalKitap.org (Package Name: com.kutsalkitap) is developed by KutsalKitap.org and the latest version of 3.2.0 was updated on 2023-03-16. KutsalKitap.org is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of KutsalKitap.org on Android. Currently this app is for free. 🌹 This app can be downloaded on Android Android 5.0+ on ApkDowner or Google Play. All APK/XAPK files on APKDowner.com are original and 100% safe with fast download 😋

KutsalKitap.org
Bu uygulamayla Türkçe Kutsal Kitap okuyabilirsiniz.
Türkiye’de genelde Yahudi ve Hristiyanlar’ın Kutsal Kitaplarını düşündüğümüzde Tevrat, Zebur ve İncil şekilde kategorilendiririz. Ancak, bu kategorilendirme yanlış olmamakla beraber eksiktir. Kutsal Kitap Tevrat, Zebur ve İncil’i de içeren toplam 66 kitaptan oluşur. Aşağıda tam anlamıyla kategorilerini görebilirsiniz.
Eski Anlaşma:
Yasa Kitapları: Musa’nın yazdığı 5 kitaptan oluşur. Bu kitaplar Yaratılış, Mısır’dan Çıkış, Levililer, Çölde Sayım ve Yasanın Tekrarı diye adlandırılır. Ülkemizde bu kitapların bütününe Tevrat denir.
Tarih Kitapları: Tarih Kitapları İsrail Tarihi’nden ve Tanrı’nın halkı ile Tanrı arasındaki ilişkiden bahseder. Bu kitaplar Yeşu, Hakimler, Rut, 1. Samuel, 2. Samuel, 1. Krallar, 2. Krallar, 1. Tarihler, 2. Tarihler, Ezra, Nehemya ve Ester olmak üzere 12 kitaptan oluşur.
Edebi Kitaplar: Edebi kitaplarda daha çok şiirsel anlatım vardır. Eyüp, Mezmurlar (Zebur), Süleyman’ın Özdeyişleri, Vaiz ve Ezgiler Ezgisi kitaplarından oluşur. Eyüp kitabı dışındaki 4 kitap Davut ve Süleyman tarafından yazılmıştır.
Uzun Peygamberlik Kitapları: Peygamberlik kitapları uzun ve kısa olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Uzun peygamberlik kitapları Yeşaya, Yeremya, Ağıtlar, Hezekiel ve Daniel kitaplarından oluşur.
Kısa Peygamberlik Kitapları: Kısa peygamberlik kitapları Hoşea, Yoel, Amos, Ovadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Hagay, Zekeriya ve Malaki kitaplarından oluşur.
Yeni Anlaşma (İncil):
Müjde Kitapları: İsa Mesih’in hayatını anlatan dört müjde kitabını içeriyor. Bu kitaplar yazarlarının adlarıyla isimlendirilirler: Matta, Markos, Luka ve Yuhanna.
Elçilerin İşleri: Elçilerin İşleri kitabı İsa Mesih’in ölümü ve dirilişi sonrasında ilk Hristiyanların deneyimlerinden bahseder.
Mektuplar: Elçiler tarafından ilk kiliselere yazılan mektuplardan oluşur.
Vahiy: Yuhanna tarafından yazılan esinlenme ve peygamberlik içeren kitaptır.
Not: Türkçe olarak yalnızca Yeni Anlaşma (İncil) bölümü dinlemek için mevcuttur.

KutsalKitap.org Update

Bu sürüm ses işlemeyi iyileştirmiştir ve bir kaydın veya videonun oynatılması kısmen durdurulursa, uygulama nerede durdurulduğunu hatırlar ve oynatmanın bu noktadan yeniden başlatılmasına izin verir. Diğer çeşitli iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri de dahildir.
                

Install KutsalKitap.org APK on Android

1.Download KutsalKitap.org APK For ApkDowner.

2.Tap KutsalKitap.org.apk.

3.Tap Install.

4.Follow the steps on screen.

Previous Versions

(How to Install APK on Android?)
Version Size Date Download

KutsalKitap.org(v3.0.6)

88.82 MB August 21, 2022 Download