PC-Covid Quốc gia

PC-Covid Quốc gia

安装量 28M+

分类 健康与健身
更新日期 2022-04-12
版本 v4.2.8
Available on Google Play
系统要求 Android 5.1+

关于 PC-Covid Quốc gia

🤞PC-Covid Quốc gia (Package Name: com.mic.bluezone) 由 Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông 开发,最新版本4.2.8 更新于 2022-04-12。PC-Covid Quốc gia 属于 健康与健身 类别 .你可以在Android上查看PC-Covid Quốc gia 的开发者的所有应用,这个应用是免费的。🌹 此应用程序可以通过在ApkDowner 或 Google Play 上进行下载安装运行,此APP版本适用于Android 5.1+版本之上。APKDowner.com上的所有APK应用文件都是原始文件,并且100%安全,下载速度更快😋

PC-Covid là Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.

Địa chỉ trang web giới thiệu: www.pccovid.gov.vn

Cơ quan chủ trì: Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đơn vị vận hành: Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia.

Doanh nghiệp tài trợ phát triển: Bkav, Viettel, VNPT.

Ứng dụng PC-Covid được áp dụng cho người đang sống và du lịch tại Việt Nam

Các tính năng chính: Cấp, quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, Quét mã QR, Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Phản ánh của người dân,

Thông tin tiêm vắc xin, Thông tin xét nghiệm, Thẻ Covid-19, Truy vết tiếp xúc gần, Mật độ di chuyển, Xu hướng lây nhiễm, Bản đồ nguy cơ...

Mã QR cá nhân: Mỗi người dân có 1 mã QR cá nhân duy nhất hiển thị thông tin liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với chiến lược phòng, chống dịch của Quốc gia.

Khai báo y tế: Khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19, người dân cần chủ động khai báo y tế để được hỗ trợ và phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm.

Mã QR địa điểm: Các địa điểm: Cơ quan, Siêu thị, Trường học, Bệnh viện, Nơi công cộng… đăng ký mã QR địa điểm và phải đảm bảo khi người dân vào, ra địa điểm được ghi nhận đầy đủ thông qua việc quét mã QR.

Vaccine, kết quả xét nghiệm: Người dân có thể xem thông tin chi tiết về số mũi vaccine mình đã tiêm, mũi tiêm gần nhất vào thời điểm nào. Ứng dụng PC-Covid cũng hiển thị kết quả xét nghiệm Covid-19 khi có kết quả xét nghiệm.

Thẻ COVID-19: Ứng dụng kết nối với các hệ thống quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, từ đó có thể hiển thị thông tin về vaccine, xét nghiệm cho người dân trong các trường hợp liên quan.

Phản ánh: Người dân có thể gửi phản ánh về thông tin dịch bệnh, các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, hay các vấn đề trong công tác thực hiện quy định, phòng chống dịch bệnh với cơ quan chức năng.

Truy vết: PC-Covid cung cấp tổ hợp các thông tin về Quét mã QR, Khai báo y tế, Khai báo di chuyển nội địa, Phát hiện tiếp xúc gần,… kết hợp cùng hệ thống Truy vết thần tốc để cho ra kết quả truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm chỉ sau vài phút.

Di chuyển nội địa: Người dân cần khai báo thông tin khi có nhu cầu di chuyển nội địa trong nước. Từ đó các cơ quan chức năng quản lý được thông tin di chuyển, thông tin y tế, phục vụ việc phòng, chống dịch Covid-19.

Nơi đã đến: Người dân có thể xem thông tin chi tiết về các địa điểm mình đã đến và có thực hiện việc quét mã QR khi vào ra. Các thông tin bao gồm nơi đã đến, thời gian đến (chi tiết thời gian từng lần quét mã QR).

Bản đồ nguy cơ: Xem Bản đồ nguy cơ lây nhiễm của Covid-19 theo thời gian thực.

Tính năng của PC-Covid sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, mang lại sự thuận tiện nhất cho người dân, phù hợp với chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 của Quốc gia theo từng giai đoạn cụ thể. Các thông tin về sức khỏe, đi lại, tiếp xúc của người dân được quản lý tập trung, thống nhất và chỉ phục vụ cho mục đích phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn thông tin, không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.Việc nâng cấp ứng dụng PC-Covid được thực hiện tự động, đồng thời, hiển thị thông báo tới người dùng về sự chuyển tiếp này

--------------------------------
Website: www.pccovid.gov.vn
Liên hệ: [email protected]
Điều khoản sử dụng: www.pccovid.gov.vn/dieukhoansudung

PC-Covid Quốc gia 更新

PC-Covid is the National COVID-19 prevention and control application of Viet Nam.
Details of the app are available at: www.pccovid.gov.vn.
Agencies in charge: Viet Nam’s Ministry of Health, Ministry of Public Security, Ministry of Information and Communications
Operating unit: The National Technology Center for COVID-19 Prevention and Control
Enterprises sponsoring the development: BKAV, Viettel, VNPT.
PC-Covid is applicable to people who are living and traveling in Vietnam.
Main features: Personal and venue QR code issuance and management; QR scanner; Medical declaration; Domestic move declaration; Citizens’ reports; Vaccination information; Test information; Covid-19 card; Close contact tracing; Move density; Infection trends; Risk map, and so on.
Personal QR code: Each citizen is granted a unique personal QR code that enables the display of information related to COVID-19 prevention and control following national pandemic prevention and control strategy.
Medical declaration: Upon symptoms such as cough, fever, loss of taste, etc. or upon relation/contact with a suspected case of COVID-19, citizens need to proactively make medical declaration to get support and early detection of infection risks.
Venue QR code: Locations like offices, supermarkets, schools, hospitals, public places, etc. register for venue QR codes and must ensure full recording of citizens entering/leaving the places by QR code scanning.
Vaccination, test result: Citizens can view the detailed information of the number of vaccine doses they have got as well as the time of the latest dose. PC-Covid also displays COVID-19 test results when they become available.
COVID-19 Card: The app connects to COVID-19 testing and vaccination management systems, thereby displaying information about vaccination and testing for citizens in relevant cases.
Reports: Citizens can submit reports on disease information, suspected infections, or problems in the implementation of COVID-19 prevention and control regulations to the authorities.
Tracing: Information about QR code scanning, Medical declaration, Domestic move declaration, Close contact detection, etc. provided by PC-Covid will combine with Fast tracing system to finish tracking those related to a COVID-19 case in a few minutes.
Domestic move: When wanting to travel within the country, citizens need to make domestic move declaration. Based on the declaration, the authorities can master citizens’ move and health information to serve the prevention and control of the COVID-19 pandemic.
Check-in places: Citizens can view details about the places they have been to and performed QR code scanning when entering/leaving. The details include names of the places and relevant times (detailed time of each QR code scan).
Risk map: The app allows viewing COVID-19 infection risk maps in real time.
PC-Covid’s functionality will be continuously updated and adjusted under the direction of the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control, making it most convenient for citizens and pursuant to the nation’s COVID-19 prevention and control strategy in each period. Information on people's health, travel and contact is managed in a centralized, unified way and serves no other purposes than the pandemic prevention and control, ensuring information safety. The upgrading of PC-Covid is done automatically while notifications are displayed to users to make sure they know the changes.
--------------------------------
Website: www.pccovid.gov.vn
Contact: [email protected]
Terms of use: www.pccovid.gov.vn/dieukhoansudung

在 Android 上安装 PC-Covid Quốc gia APK

1.下载PC-Covid Quốc gia APK For ApkDowner.

2.点击PC-Covid Quốc gia .apk。

3.点击安装。

4.按照屏幕上的步骤操作。

历史版本

(如何在安卓上安装APK应用?)
版本 应用大小 日期 下载

PC-Covid Quốc gia (v4.2.8)

45.13 MB April 14, 2022 下载

PC-Covid Quốc gia (v4.2.6)

45.56 MB March 18, 2022 下载

PC-Covid Quốc gia (v4.2.4)

45.35 MB February 21, 2022 下载

PC-Covid Quốc gia (v4.2.2)

45.33 MB January 27, 2022 下载